Logopeda

Specjalista logopeda

Diagnosta i terapeuta zaburzeń komunikacji – odmiany mówionej i pisanej języka z wieloletnią praktyką terapeutyczną i trenerską. Pracuje holistycznie z dziećmi oraz dorosłymi w obszarze eliminowania zaburzeń mowy, usprawniania artykulacji, kształcenia ogólnych kompetencji językowych – lingwistycznej, pragmatycznej, sytuacyjnej,  społecznej. Stosuje uznane testy logopedyczne, próby diagnostyczne do oceny rozwoju funkcji wspomagających rozwój mowy – motoryki, praksji, percepcji wzrokowej / słuchowej, lateralizacji, uwagi, myślenia oraz stylu uczenia się. Przewodnicząca w.o. Polskiego Związku Logopedów.

Umów wizytę

Cena wizyty diagnostycznej: 150 zł
Cena wizyty terapeutycznej: 100 zł
Rejestracja telefoniczna: 509 376 900

Konsultacja, badanie i leczenie logopedyczne
  • Dyslalie / wady wymowy: sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna
  • Afazja, alalia, dyzartria, dysglosja, autyzm
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Oligofazja, wady genetyczne
  • SLI – specyficzne zaburzenia rozwoju językowego
  • jąkanie, mutyzm selektywny
  • stymulacja rozwoju mówienia, czytania i pisania metodami: dr Magdaleny Grycman, symultaniczno – sekwencyjną, strukturalną, 18 struktur wyrazowych, glottodydaktyczną
Logopeda i neurologopeda - Mgr Milena Stasiak
Logopeda i neurologopeda - Mgr Milena Stasiak

Specjalista logopeda, neurologopeda

Diagnosta i terapeuta zaburzeń komunikacji – odmiany mówionej i pisanej języka z wieloletnią praktyką terapeutyczną i trenerską. Pracuje holistycznie z dziećmi oraz dorosłymi w obszarze eliminowania zaburzeń mowy, usprawniania artykulacji, kształcenia ogólnych kompetencji językowych – lingwistycznej, pragmatycznej, sytuacyjnej,  społecznej. Stosuje uznane testy logopedyczne, próby diagnostyczne do oceny rozwoju funkcji wspomagających rozwój mowy – motoryki, praksji, percepcji wzrokowej / słuchowej, lateralizacji, uwagi, myślenia oraz stylu uczenia się. Przewodnicząca w.o. Polskiego Związku Logopedów.

Umów wizytę

Cena wizyty diagnostycznej: 150 zł
Cena wizyty terapeutycznej: 100 zł
Rejestracja telefoniczna: 509 376 900

ul. Kossaka 4 w Poznaniu

ul. Juliusza Kossaka 4/2, Poznań (Grunwald -> Łazarz)
Okolica: Park Wilsona, Palmiarnia, Hala Arena, City Park
Bezpłatny parking miejski
Bezpłatny dostęp do internetu

Skąd jedziesz?
Od stony ulic: Głogowska, Hetmańska, Grunwaldzka
Przystanek "Wyspiańskiego" (64), "Ułańska" (45)
Przystanek "Park Wilsona" (nr 3, 5, 8, 11, 14)
Dworce "Poznań Główny" i "Zachodni"
Cena wizyty diagnostycznej: 150 zł
Cena wizyty terapeutycznej: 100 zł
Rejestracja telefoniczna: 509 376 900